Onsdag

  • 19.30 Røros folkebibliotek

    Framtidas bibliotek på Røros

    Røros folkebibliotek inviterer til debatt om hva slags bibliotek Røros trenger for framtida. Innledningen er ved Svein Arne Tinnesand, direktør for Sekretariat bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Paneldeltagere er representanter for grupper det er mulig å samlokalisere med, bibliotekbrukerne og Røros kommune, i tillegg til Tinnesand.

    Debatten ledes av Ragnhild Dåsnes.

    Gratis inngang, kaffespleis.