Røros Litteraturlag

Røros Litteraturlag har som sin viktigste oppgave å arrangere Litteraturfest Røros i månedskiftet september/oktober hvert år. I tillegg tar styret sikte på å ha minst tre andre arrangement for medlemmene i løpet av året.

Styret består av

Kjell Magnus Krog, leder

Bodil Moseng

Line Langeng Hammerås

Jan Ødegård

Sigrun Selboe

Vegar Dahl

Kirsti Sæter er styrets sekretær

Medlemskontingenten er for tiden kr 200,-.

Vi ønsker oss flere medlemmer, og du kan melde deg inn ved å kontakte Røros Folkebibliotek på tlf 72 41 94 24, eller e-post biblioteketatroros [dot] kommune [dot] no